Uczniowie z SP3 w ogólnopolskim projekcie!

Zespół Międzyszkolnej Sekcji Filmowej GIM TV przy SP3 w Głogowie – pod roboczą nazwą VOLTY New – bierze udział w działaniach realizowanych w ramach projektu „Postaw na Słońce” Fundacji Banku Ochrony Środowiska.
Odnawialne Źródła Energii_GimTV_4_mini

Tematem i celem projektu jest przekonanie społeczeństwa do korzystania z nowoczesnych technologii produkcji prądu oraz upowszechnienie wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), a w szczególności ogniw fotowoltaicznych.

W ramach konkursu filmowego zespół Volty przygotował z pomocą nauczyciela-opiekuna pani Alicji Skoczylas 2-minutowy spot edukacyjny – reportaż. Celem spotu jest zaprezentowanie mikro instalacji OZE znajdujących się w naszym regionie. Zespół postanowił przedstawić przede wszystkim możliwości, z jakich można skorzystać w naszym regionie oraz argumenty, które przemawiają za montażem tego typu instalacji.

– Nasz reportaż – spot ma na celu uświadomienie lokalnej społeczności, jakie korzyści środowiskowe i ekonomiczne daje wykorzystywanie Odnawialnych Źródeł Energii, a w szczególności ogniw fotowoltaicznych. Informowanie o korzyściach porównaliśmy do gry w karty, w której mocne argumenty wygrywają. U nas wygrywają atuty, które przemawiają za fotowoltaiką – mówi Sara Dyk, członek zespołu Volty.

– Chcąc zachęcić ludzi, a w szczególności młode pokolenie, do życia w sposób ekologiczny, musimy najpierw wyjaśnić na jakiej zasadzie działają kolektory słoneczne i jakie korzyści płyną z wykorzystania fotowoltaiki. To stosunkowo młoda technologia, dlatego tak ważne jest odpowiednie poinformowanie społeczeństwa – podkreśla Wiktoria Wiśniewska, członek zespołu, współautorka scenariusza GIM TV.

– Nasz spot poświęcimy przede wszystkim wyjaśnieniu zasad działania ogniw fotowoltaicznych oraz omówimy korzyści płynące z ich wykorzystania (ekonomicznych, środowiskowych itp.). Pokażemy także, że fotowoltaika otacza nas w wielu aspektach życia – spot jest pomocą podczas kampanii społecznych – dodaje Aleksandra Szymankiewicz, członek Volty.

Już dziś od godz. 16 na Facebooku DGL News będziemy publikować spoty. Oglądajcie, udostępniajcie i dzielcie się filmami ze swoimi znajomymi. Im więcej wyświetleń filmów, tym większa szansa na zwycięstwo w projekcie Fundacji Banku Ochrony Środowiska!