Informacja dla podatników podatku od nieruchomości osób fizycznych

Przypominamy, iż 15 maja upływa termin płatności II raty podatku od nieruchomości osób fizycznych za rok 2019.
DGL News

Wpłaty można dokonać:

 • na indywidualny nr konta do rozliczeń płatności masowych
 • na rachunek bankowy:
  • Gmina Miejska Głogów nr 18 2030 0045 1110 0000 0192 9790
 • w kasach Urzędu Miejskiego:
  • poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 14:30
   • Urząd Miejski, Rynek 10, pokój nr 18;
   • ZGM, ul. Poczdamska 1, pokój nr 4.