Nowy zarządca fosy miejskiej

Od tej wiosny wszystkimi bieżącymi sprawami porządkowymi w miejskiej fosie zajmuje się GPK-SUEZ. Spółka przejęła patronat nad obiektem.
fosa miejska w Głogowie zdjęcie poglądowe