Prezydent Głogowa zwraca się z prośbą do Premiera RP

Pismo dotyczy nielegalnego składowiska odpadów
Pismo do premiera RP

W piśmie do Mateusza Morawieckiego, Premiera RP, prezydent Głogowa zwraca się z prośbą o wsparcie wniosku o uruchomienie środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa na wywóz i unieszkodliwienie odpadów zmagazynowanych nielegalnie przy ul. Południowej.

20 marca Rafael Rokaszewicz wystąpił z wnioskiem do Wojewody Dolnośląskiego o uruchomienie tej rezerwy, która zostanie wykorzystana do montażu finansowego w celu zapłaty za wywóz i utylizację odpadów. W piśmie do Premiera prezydent opisuje wszystkie działania podjęte przez miasto oraz wyniki złożonych wniosków o wsparcie finansowe.

W piśmie czytamy także o zmianie w 2018 roku regulacji prawnych, w których nie wprowadzono żadnych mechanizmów dla gmin, które są w podobnej sytuacji jak Głogów.

– W sytuacjach kryzysowych okazuje się, że Fundusze (Wojewódzkie i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) mają inne priorytety albo stawiają warunki uniemożliwiające przebrnięcie gminom przez kwalifikacje wniosków pod względem formalnym. I tak na przykład w zasadach udzielenia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyczytać można, że gmina może ubiegać się o środki pod warunkiem, że odpady usuwane będą z terenu stanowiącego własność gminy lub skarbu państwa. A przecież odpady przy ul. Południowej składowane są na terenie prywatnym – mówi Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.

Konieczność wywozu odpadów jest wynikiem przestępczej działalności posiadacza odpadów, sytuacja kryzysowa nie powstała wskutek jakichkolwiek zaniedbań samorządu Głogowa.

Przypomnijmy, że w przetargu firmy oferowały gminie wywóz i utylizację odpadów za kwoty powyżej 12 mln złotych. Gmina Miejska Głogów zapewnia środki w wysokości 2,6 mln, co stanowi 20% udziału w całej kwocie.

Jeszcze dziś złożony zostanie wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o środki finansowe na unieszkodliwienie odpadów przy ul. Południowej w ramach priorytetów:

  • unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym medycznych, odpadów przemysłowych oraz zawierających azbest
  • zapobiegania i likwidacji poważnych awarii, a także skutków mających wpływ na środowisko.

O wsparcie działań miasta zostali także poproszeni posłowie RP Wojciech Zubowski i Krzysztof Kubów oraz senator Dorota Czudowska.