Konkurs na dyrektora Muzeum już ogłoszony

Prezydent Głogowa ogłosił dziś konkurs
na dyrektora Muzeum w Głogowie.
Muzeum w Głogowie

Do 20 maja pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogowie czekać będą
na dokumenty od kandydatów na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie.

Kandydat powinien mieć wykształcenie wyższe magisterskie w dziedzinie związanej
z działalnością statutową muzeum: muzealnictwo, archeologia, historia. Dodatkowo preferowane będą studia z zakresu zarządzanie instytucją kultury, ekonomiczne, menadżerskie lub związane z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów. Wymagany staż pracy to 5 lat i 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym. Istotna jest także znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania muzeów oraz historii regionu i miasta.

Link do ogłoszenia o konkursie:

https://glogow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=6904&idmp=122&r=r

Zakończenie konkursu zaplanowano na 28 czerwca.