Raport demograficzny – informacja na 31 grudnia 2019 roku

Podajemy szczegóły raportu demograficznego dla Głogowa na 31 grudnia 2019 roku. Liczba mieszkańców: zameldowanych  na pobyt stały – 63463  zameldowanych  na pobyt czasowy – 1600  Ilość mieszkańców  z podziałem na płeć: pobyt stały:         kobiet – 33401   mężczyzn – 30062 pobyt…