ZGM Głogów fot. R. Mucha

Zmienią się przepisy dotyczące lokali komunalnych

21 kwietnia wchodzą w życie nowe przepisy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego. Wyjaśniamy co to oznacza dla lokatorów mieszkań komunalnych. Do tej pory umowy najmu lokali mieszkalnych (komunalnych) zawierane były na czas nieokreślony…