Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Głogowie

Kadencyjny Plan Gospodarczy – infrastruktura społeczna

Wczoraj pisaliśmy o zadaniach inwestycyjnych i transportowych zawartych w projekcie Kadencyjnego Planu Gospodarczego dla Głogowa, który będzie uchwalany na najbliższej sesji Rady Miejskiej 15 kwietnia. Dziś przedstawiamy zadania z bloku Infrastruktura Społeczna. – Wśród 17 zadań infrastruktury społecznej zawartych w…