Budżet Obywatelski – Można już zgłaszać swoje projekty

Prezydent: Zachęcam wszystkich do realizacji własnych pomysłów w 10. edycji Budżetu Obywatelskiego
BUDŻET OBYWATELSKI grafika

Wraz z początkiem lipca rozpoczęło się zbieranie projektów do najnowszej edycji Budżetu Obywatelskiego na rok 2025.

Gmina Miejska Głogów już po raz dziesiąty przeznaczy środki na pomysły i projekty mieszkańców miasta. Ponownie na ten cel przeznaczonych jest 2,5 mln zł.

Ponownie oddajemy część budżetu w ręce mieszkańców, aby mieli szanse zrealizować swoje własne pomysły na Głogów. Zachęcam do zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego

mówi prezydent Rafael Rokaszewicz.

Tradycyjnie już miasto podzielono na okręgów konsultacyjnych. Każdy mieszkaniec Głogowa będzie mógł oddać jeden głos na projekt okręgowy oraz jeden głos na projekt ogólnomiejski. Głosować nad projektami Budżetem Obywatelskim będzie można zarówno za pośrednictwem internetu, jak i tradycyjnie w formie papierowej. Trzeba jednak pamiętać, że głosować można za pomocą tylko jednej z tych metod. Dwukrotne oddanie głosu je unieważni.

Aby zgłosić swój projekt trzeba zebrać co najmniej 10 podpisów od osób uprawnionych do udziału w konsultacjach.

Formularze zgłoszeniowe do Budżetu Obywatelskiego znajdziecie na tej stronie: https://www.obywatel.glogow.pl/index.php/formularze

Gotowe formularze z projektami należy dostarczyć do Biura Obsługi Mieszkańca w głogowskim Urzędzie Miasta. Czas na to jest do 31 sierpnia, a do 30 września trwać będzie weryfikacja zgłoszonych projektów.

Z „Budżetu Obywatelskiego 2025 w Głogowie” nie mogą zostać sfinansowane:

  • inwestycje jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Głogów,
  • zadania, które nie spełniają wymogów w zakresie celowości,
  • zadania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej,
  • zadania mające charakter komercyjny.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2025

  • 1 lipca – 31 sierpnia 2024 r. – zgłaszanie projektów przez osoby uprawnione,
  • 1 lipca – 30 września 2024 r. – weryfikacja (ocena formalno-prawna zgłoszonych projektów),
  • 1 października – 11 października 2024 r.- ogłoszenie bazy projektów dopuszczonych do głosowania oraz przedstawienie projektów odrzuconych z podaniem przyczyn odrzucenia,
  • 4 listopada – 15 listopada 2024 r. – przeprowadzenie konsultacji w formie głosowania powszechnego.
  • do 13 grudnia 2024 r. – ogłoszenie listy wybranych projektów.