Kończy się czas na wymianę „kopciuchów”

Po 1 lipca, za użytkowanie „kopciuchów” grozi grzywna!
Grafika uwaga mieszkańcy

Przypominamy, że zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 roku na terenie województwa dolnośląskiego od 1 lipca 2024 roku obowiązywać będzie zakaz użytkowania pieców/kotłów na paliwo stałe, które nie spełniają minimum trzeciej klasy emisyjności wg normy PN-EN 303-5:2012 – czyli tzw. „kopciuchów”.

Oznacza to, że wszystkie kotły poniżej klasy 3 oraz kotły pozaklasowe nie będą mogły być użytkowane. Zakaz będzie dotyczył również eksploatacji miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe (kominków), które nie spełniają wymogów ekoprojektu.

Uchwała obejmuje: mieszkańców, właścicieli budynków wielorodzinnych, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, spółdzielnie, wspólnoty i samorządy lokalne, jeśli posiadają w użytkowaniu piece/kotły na paliwo stałe o mocy do 1 MW.

Dofinansowanie na wymianę „kopciuchów”

Przypominamy również, że mieszkańcy Głogowa mają możliwość skorzystania z dwóch źródeł dofinansowania do wymiany pieców/kotłów: program „Czyste Powietrze” – program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych a także „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Miejskiej Głogów” – wymiana pieca węglowego na inne źródło ogrzewania w ramach dofinansowania ze środków Gminy Miejskiej Głogów.

Wszelkich informacji dotyczących dofinansowania do wymiany „kopciuchów” można uzyskać pod nr telefonów:

(76) 7265 575 (program „Czyste Powietrze”) i (076) 7265 510 („Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Miejskiej Głogów”) lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie, pokój 239 (II piętro).

Szczegółowych informacji odnośnie uchwały antysmogowej można natomiast uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu: (76) 7265 581 lub (76) 7265 542 oraz
w pokoju 312 (III piętro) Urzędu Miejskiego w Głogowie.

Dodatkowo informujemy, że w przypadku wymiany „kopciucha” na inne źródło ciepła należy złożyć korektę deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw (CEEB).

Niedotrzymanie wskazanego terminu wymiany „kopciucha” (kotła poniżej klasy 3 oraz kotła pozaklasowego) może skutkować nałożeniem grzywny.