Granty na organizację wydarzeń kulturalnych

Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych
grafika ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego informuje

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń kulturalnych. Z Krajowego Planu Odbudowy przeznaczono na ten cel ponad 112 mln złotych.

Wysokość pojedynczego grantu może wynieść od 20 do 100 tys. zł. Nabór wniosków rozpocznie się 30 czerwca i potrwa do 15 lipca.

O granty w programie mogą ubiegać się m.in. instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Do objęcia wsparciem kwalifikują się następujące rodzaje przedsięwzięć: festiwale, przeglądy i konkursy, wystawy, performance, happeningi, instalacje artystyczne, prezentacje multimedialne, spektakle, koncerty, widowiska oraz inne formy prezentacji sztuki, dokumentacja, archiwizacja, badania oraz popularyzacja kultury i wiedzy o kulturze; konferencje i panele dyskusyjne, kursy, szkolenia, warsztaty, projekty edukacyjne i animacje kulturowe.

Aby uzyskać grant, przedsięwzięcie musi spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:

1.    Przedsięwzięcie jest związane z podnoszeniem kompetencji cyfrowych i ekologicznych w sektorze kultury i sektorze kreatywnym; 
2.    Przedsięwzięcie jest realizowane albo wyłącznie w formie wirtualnej albo jednocześnie w formie stacjonarnej i wirtualnej; 
3.    Przedsięwzięcie jest poświęcone architekturze, projektowaniu lub sztuce kreatywnej, aby pomóc artystom i projektantom w rozwijaniu ich umiejętności ekologicznych i cyfrowych; 
4.    Przedsięwzięcie ma na celu wspieranie współpracy oraz wymianę wiedzy i umiejętności między sektorem kultury i sektorem kreatywnym a sektorami nauki, technologii i przedsiębiorstw; 
5.    Przedsięwzięcie wykorzystuje technologie przełomowe, takie jak sztuczna inteligencja, łańcuch bloków oraz internet rzeczy, w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

Wysokość grantu nie może przekraczać 80 proc. sumy kosztów kwalifikowalnych wskazanych we wniosku. VAT nie jest wydatkiem kwalifikowalnym.

Termin składania wniosków rozpoczyna się w dniu 30 czerwca 2024 roku i kończy się 15 lipca 2024 roku. Wnioski składa się za pośrednictwem systemu informatycznego WITKAC.

Więcej informacji na temat naboru można znaleźć TUTAJ.