Przetarg na wynajem wolnych lokali użytkowych

ZGM ogłasza przetarg na wynajem wolnych lokali
grafika Urzędu miejskiego w Glogowia informujemy przetarg

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg ustny na wynajem wolnych lokali użytkowych.

Przetarg odbędzie się w dniu 07.06.2024 r.

Ofertę cenową (propozycję miesięcznej stawki czynszowej według stawek wynikających z poniższego wykazu) podwyższoną o co najmniej 10% wobec stawki wywoławczej należy złożyć do dnia 07.06.2024 r., do godz. 900 w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – Sekretariat – II piętro lub przesłać zeskanowaną ofertę e-mailem na adres: przetargi@zgm.glogow.pl.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 7.06.2024 r., o godz. 910.

Link do ogłoszenia