Rusza program „Wakacyjna Praca dla Młodych”

Rekrutacja odbędzie się 11 czerwca!
wakacyjna praca młodych

11 czerwca odbędzie się rekrutacja do programu Wakacyjna Praca dla Młodych na Sali Zebrań przy ul. Rycerska 17c (Osiedle Piastów Śląskich A ).

W godzinach 14-16 będą wydawane formularze zgłoszeniowe, w których podajemy imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres zamieszkania. Taki wypełniony formularz będzie trzeba wrzucić do urny. Ze wszystkich zebranych formularzy po godzinie 16-stej wylosujemy osoby, które wezmą udział w tegorocznej edycji programu.

W programie mogą wziąć udział osoby, które w dniu 1 lipca 2024 będą miały skończone 16 lat. Górna granica wieku to 20 lat. Uczestnik programu musi być mieszkańcem Gminy Miejskiej Głogów i być uczniem lub studentem (posiadać aktualną legitymację szkolną lub studencką lub mieć zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki).

Od początku program ma jedno założenie – edukować młodych głogowian na kilku płaszczyznach. Po pierwsze ma przygotować do poruszania się po rynku pracy. Dlatego też uczestnicy przechodzą rekrutację, wypełniają dokumenty aplikacyjne, odbywają szkolenie bhp, podpisują umowy, wystawiają rachunki za pracę. Dokładnie tak, jak to jest w przypadku „dorosłych” pracowników.

Lidia Chyb-Rodak ze spółdzielni Mieszkaniowej „NADODRZE”

Ostatnie dni czerwca będą czasem składania dokumentów rekrutacyjnych, przeprowadzenia szkolenia z zakresu bhp oraz podziału uczestników na osiedla, na których będą pracować. Planowane są dwa turnusy – pierwszy  w dniach 1-12 lipca oraz 15-26 lipca. Dzienny czas pracy wynosi 4 godziny.

W ostatnich edycjach w programie brało udział jednorazowo 70-90 osób. W tym roku możemy zatrudnić 66 osób.

Staramy się, by każdy uczestnik Wakacyjnej Pracy trafił na osiedle, na którym mieszka. Dzięki temu młodzi stają się potem ambasadorami swoich osiedli. Po wykonaniu prac przez długie miesiące, a nawet lata, doglądają ich efektów i pilnują, by nikt nie zniszczył tego, co sami wykonali. Dbają, więc o tereny zielone, które pielęgnowali, ławki czy trzepaki, które malowali, chodniki, które zamiatali.

dodaje Lidia Chyb-Rodak.

Program jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Gminy Miejskiej Głogów. W tym roku Gmina Miejska przekazała na realizację programu 50 tysięcy złotych.

Źródło: Spółdzielnia Mieszkaniowa „NADODRZE”, zdjęcie archiwalne