Przetarg na wynajem wolnych lokali użytkowych

ZGM ogłasza przetarg na wolne lokale użytkowe
grafika Urzędu miejskiego w Glogowia informujemy przetarg

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie ogłasza przetarg ustny na wynajem wolnych lokali użytkowych.                  

Przetarg odbędzie się 28.05.2024 r.

Ofertę cenową podwyższoną o co najmniej 10% wobec stawki wywoławczej należy złożyć do dnia 28.05.2024 r., do godz. 900 w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – Sekretariat – II piętro lub przesłać zeskanowaną ofertę e-mailem na adres: przetargi@zgm.glogow.pl.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.05.2024 r., o godz. 910.

Wykaz lokali na wynajem oraz szczegóły dotyczące przetargu znajdują się w ogłoszeniu.

OGŁOSZENIE