Sesja Rady Miejskiej

Na dzisiejszej sesji będą powoływane komisje Rady Miejskiej
Sala Rajców widok na mównicę i herb Głogowa

Dziś, 15 maja, odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Obrady rozpoczną się
o godzinie 15.30 i będą transmitowane. Link znajduje się na BIP-ie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogowie;
  1. powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głogowie;
  1. powołania i ustalenia składu osobowego Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Głogowie;
  1. powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Ekologii, Zdrowia, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Głogowie;
  1. powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji i Kultury Rady Miejskiej                    w Głogowie;
  1. powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Społeczno–Samorządowej;

Polityki Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Głogowie.

 • Protokół z poprzedniej sesji.
 • Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami .
 • Interpelacje i zapytania
 • Sprawy różne.

Zamknięcie sesji.    

Zdjęcie: archiwum DGL News