Przetargi na wynajem lokali i miejsc postojowych

ZGM ogłasza przetargi
grafika Urzędu miejskiego w Glogowia informujemy przetarg

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg na wynajem lokali użytkowych.

Przetarg odbędzie się 16 maja 2024 r.

Ofertę cenową (propozycję miesięcznej stawki czynszowej według stawek wynikających z poniższego wykazu) podwyższoną o co najmniej 10% wobec stawki wywoławczej należy złożyć do dnia 16.05.2024 r., do godz. 900 w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – Sekretariat – II piętro lub przesłać zeskanowaną ofertę e-mailem na adres: przetargi@zgm.glogow.pl.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.05.2024r., o godzinie 9:10.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ZGM ogłasza również przetarg na Wynajem wolnych miejsc postojowych w garażu podziemnym wielostanowiskowym znajdującym się przy ul. Folwarcznej 2-2c w Głogowie.

Przetarg odbędzie się 16 maja 2024 r.

Ofertę cenową (propozycję miesięcznej stawki czynszowej według stawek wynikających z poniższego wykazu) podwyższoną o co najmniej 10% wobec stawki wywoławczej należy złożyć do dnia 16.05.2024 r., do godz. 900 w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – Sekretariat – II piętro lub przesłać zeskanowaną ofertę e-mailem na adres: przetargi@zgm.glogow.pl.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.05.2024 r., o godzinie 9:30.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU