O pewnym żołnierzu, walczącym o Głogów w 1945 roku

Szlak bojowy i historia młodego żołnierza walczącego o Głogów w 1945 r.
Dyplom wręczany żołnierzom radzieckim za walki o Głogów.

1 kwietnia przypada kolejna – już 79. rocznica zakończenia walk o Głogów w 1945 roku. Wówczas, po trwających prawie 7 tygodni ciężkich starciach pomiędzy Niemcami a Rosjanami, do zniszczonego miasta-twierdzy wkroczyły oddziały Armii Czerwonej.

Żołnierze radzieccy, którzy wyróżnili się zaangażowaniem w bitwie o nadodrzańską twierdzę, otrzymywali podziękowania w formie dyplomów. Był to najniższy stopień nagrody, kiedy żołnierz w trakcie walk wykazał się odwagą, ale nie aż na tyle, aby zostać odznaczonym medalem lub orderem. Podobne podziękowania wypisywano żołnierzom  radzieckim przy zdobyciu albo obronie dowolnego punktu w czasie II wojny światowej, gdzie toczyły się zacięte walki.

Jednym z nagrodzonych w ten sposób za zdobycie Głogowa był młody, 20-letni wówczas sierżant Wiktor Michajłowicz Kuraksin z Ukrainy. W otrzymanym od dowódcy podziękowaniu czytamy: „Sierżantowi Wiktorowi Michajłowiczowi Kuraksinowi, za wspaniałe działania bojowe, jako uczestnikowi bitew wyzwoleńczych otoczonego garnizonu wroga i oblężenia miasta i twierdzy Głogów – potężnego punktu obrony Niemców na lewym brzegu Odry, z rozkazu Najwyższego Głównodowodzącego Marszałka Związku Radzieckiego towarzysza Stalina z 1 kwietnia 1945 roku wyraża wdzięczność (Dowódca).

Do tej pory udało się też ustalić niżej podpisanemu szlak bojowy młodego podoficera. Ten urodzony w 1925 roku żołnierz, stopień sierżanta otrzymał w 1943 roku, a więc mając zaledwie 18 lat. Tak wysoki stopień wojskowy dla tak młodego człowieka może wskazywać na zaciętość walk z Niemcami a co za tym idzie – dużą śmiertelność żołnierzy z korpusu podoficerskiego Armii Czerwonej ale też zasługi i waleczność wspomnianego żołnierza. Zresztą odznaczenia, jakie otrzymał w czasie II wojny światowej, mogą to potwierdzać. Zanim walczył o Festung Glogau, zasłużył się w bitwie pod Czyżowem, za co odznaczony został orderem Chwały 3 stopnia. Następnie, już po walkach o Głogów, otrzymał również medal: „Za wyzwolenie Pragi” oraz medal: „Za zdobycie Berlina”. Jego szlak bojowy jest pokaźny. A już po zakończeniu wojny, wyróżniono go jeszcze medalem: „Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945”.

Dalszych powojennych losów wspomnianego żołnierza na razie nie udało się ustalić. Ciekawą historię ma również sam dyplom, który został znaleziony na Targu Staroci w Kijowie, następnie z Ukrainy trafił do Polski, a w jego podróży pośredniczył kolekcjoner ze Stanów Zjednoczonych. Dziękuję przy okazji Pani Karolinie Mateckiej z Inowrocławia za pomoc w tłumaczeniu tekstu dyplomu.

Tekst i zdjęcie: Dariusz Andrzej Czaja

Dyplom wręczany żołnierzom radzieckim za walki o Głogów.