Mieszkania czynszowe – nabór wniosków

Już od 26 marca będzie można złożyć wniosek na mieszkanie czynszowe

Ogłaszamy nabór wniosków o najem tzw. mieszkań czynszowych z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej w Głogowie – w budynkach przy ulicy Folwarcznej i Książąt Oleśnickich

grafika: nabór wniosków mieszkania czynszowe w głogowie

Budowa pierwszego bloku z 92 mieszkaniami czynszowymi jest już w trakcie! W najbliższym czasie na Nowym Piastowie powstaną dwa takie bloki. Mieszkania czynszowe to nowość na głogowskim rynku mieszkań od miasta. Mieszkania będą gotowe do zasiedlenia

mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

Gmina Miejska Głogów zawiadamia, że z dniem 26 marca 2024 roku (wtorek) rozpoczyna nabór wniosków o najem tzw. mieszkań czynszowych w budynkach przy ulicy Folwarcznej
i Książąt Oleśnickich w Głogowie
.

Wniosek będzie można złożyć w Ratuszu (Rynek 10) w Biurze Obsługi Mieszkańca – na parterze pokój nr 18, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Dodatkowych informacji udzielą pracownicy Urzędu pod numerem telefonu 76 7265 589 lub 76 7265 496 oraz w siedzibie Urzędu pok. 243.

SKĄD WZIĄĆ WNIOSEK?
Druk wniosku o zawarcie umowy najmu wraz z załącznikami będzie do pobrania
od 25 marca
w wersji elektronicznej umieszczony będzie na stronie
https://glogow.bip.info.pl/ (w zakładce Karty Usług, Wydział Gospodarki Mieszkaniowej, Dział Zasobów Lokalowych).
W wersji papierowej dostępny będzie dostępny w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Mieszkańca (pokój nr 18, parter).

Zapraszamy do zapoznania się z zapisami Uchwały Nr LXXIX/692/24 Rady Miejskiej
w Głogowie z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów usytuowanych
w budynkach przy ul. Książąt Oleśnickich oraz Folwarcznej wybudowanych po 2023 roku.

zdjęcia: archiwum DGL NEWS