Dni Otwarte w MORiUS-ie. Zobaczcie, z jaką ofertą wychodzi ośrodek

Dni otwarte potrwają do 17 kwietnia!
dni otwarte MORiUS Głogów 13.03.2024r.

W Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie odbyła się uroczysta inauguracja Dni Otwartych MORiUS pod hasłem „Profilaktyka Zdrowotna i Wspieranie Rozwoju Dziecka”, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Głogowa, Rafaela Rokaszewicza.

Założeniem Ośrodka jest, aby dni otwarte wpisały się w kalendarium obchodów Światowego Dnia Zdrowia, który wypada 7 kwietnia.

Podczas uroczystości swój program artystyczny zaprezentowały dzieci z Miejskiego Żłobka Integracyjnego filii przy ul. C.K. Norwida 5, który od wielu lat współpracuje z MORiUS.

Po części oficjalnej rozpoczęły się zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne zorganizowane przez kadrę specjalistów Ośrodka. Głównym celem zajęć było wspieranie rozwoju oraz profilaktyka zdrowotna.

Dodatkowo osoby, które w tym dniu odwiedziły Ośrodek skorzystały z bezpłatnych konsultacji specjalistycznych w zakresie terapii zaburzeń mowy i komunikacji u dzieci, oceny rozwoju psychomotorycznego i wczesnej stymulacji rozwoju.

Dni otwarte potrwają do 17 kwietnia. W tym czasie kadra MORiUS-a zaprasza na bezpłatne konsultacje specjalistyczne rodziców i opiekunów z dziećmi –  w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym, dzieci kilkuletnie – które przejawiają zaburzenia w rozwoju, mają orzeczoną niepełnosprawność lub wymagają stymulacji, wsparcia w postaci skoordynowanych działań psychopedagogicznych, logopedycznych i fizjoterapeutycznych.

Źródło: Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych