Zapal znicz w rocznicę deportacji na Sybir

Obchody upamiętniające 84. rocznicę I wywózki Polaków na Sybir
plakat: zapal znicz wywiezionym na nieludzką ziemię. 10 luty 2024.

Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz, Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa, Towarzystwo Ziemi Głogowskiej oraz I LO zapraszają mieszkańców Głogowa na uroczystości związane z upamiętnieniem 84. rocznicy I wywózki Polaków na Nieludzką Ziemię przez władze ZSRR w okresie II wojny światowej.

Uroczystość odbędzie się10 lutego o godz. 12.00 przy pomniku Sybiraków na cmentarzu przy ul. Legnickiej.

Źródło: Głogowska Edukacja Kresowa