Odkrycie forteczne przy ul. Krzywoustego

Fort został odkryty podczas przebudowy ulicy w 2010 roku
Obiekt forteczny odkopany w 2010 roku.

W połowie kwietnia 2010 roku, podczas przebudowy ul. Bolesława Krzywoustego, dokonano ciekawego odkrycia fortecznego. W miejscu mniej więcej dzisiejszego przystanku
autobusowego, znajdującego się po prawej stronie zmodernizowanej dziś ulicy, podczas
wykopów ziemnych, pracownikom budowlanym ukazała się tajemnicza budowla, którą po
analizie określano jako prochownię budynku przeciwstraży. Od razu należy dodać, że obiekt ten, pochodzący z połowy XIX wieku, nie był wielkim zaskoczeniem dla regionalistów,
ponieważ front robót budowlanych prowadził przez obszar fortyfikacyjny dawnej Twierdzy
Głogów.

Po dokładniejszych ustaleniach odkryta budowla – o charakterystycznych dla czasów jej
powstania podpiwniczeniach ze sklepieniem kolebkowym – znajdowała się w obrębie
rawelinu (tj. obiektu ziemnego o narysie otwartego trójkąta, przed którym znajdowała się
fosa) Leopold, zlokalizowanego między zachowanym do dziś bastionem Leopold a
nieistniejącym już bastionem Anielskim, znajdującym się w miejscu obecnego targowiska na Starym Mieście.

Faktem stwierdzającym, że odkryty obiekt może być prochownią, były odkryte do niego
wejścia: centralne – w którym najprawdopodobniej przechowywano proch, oraz dwa skrajne,– mogące pełnić rolę chodnika. Podobny układ jest zresztą w znajdującej się w pobliskiej fosie kazamacie. W związku jednak z niemożnością sprawdzenia wnętrza obiektu, pojawiła się również druga hipoteza, mówiąca o tym, że być może jest to wejście do tunelu kontrminowego. Wniosek ten oparto na spisie budowli z planu głogowskich umocnień z II połowy XIX wieku, na którym taki tunel kontrminowy, z wejściem z lewej strony do latryny wojennej oraz z prawej z pomieszczeniem na rezerwy prochu, właśnie się znajduje.

Mimo początkowych pomysłów zagospodarowania obiektu i wyeksponowania go w
przyszłości do celów turystycznych, znalezisko po zinwentaryzowaniu zostało ponowni
zasypane. Wcześniej podjęto próbę dostania się do jego wnętrza, a niżej podpisany; jako
przedstawiciel Towarzystwa Ziemi Głogowskiej; uczestniczył w trakcie tych intensywnych
prac, podjętych przez budowlańców. Gruby mur pruski umożliwił jedynie wykonanie małego okienka, w jednym z zamurowanych wejść do odkrytego obiektu, przez które nie było możliwości zbadania jego wnętrza.

Tekst: Dariusz Andrzej Czaja

Obiekt forteczny odkopany w 2010 roku.