Przetarg na działki

Grunty przy ul. Książąt Ścinawskich pod zabudowę jednorodzinną – zobacz szczegóły przetargu
grafika Urzędu miejskiego w Glogowia informujemy przetarg

Ogłaszamy pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Głogowie przy ul. Książąt Ścinawskich, oznaczonej nr geod. 27/76 obręb 10 „Piastów Śląskich”, o powierzchni 764 m2, ujawnionej w księdze wieczystej nr LE1G/00086537/0, przeznaczonej na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Głogów.

Link do przetargu: https://glogow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=10911&idmp=27&r=r

Ogłaszamy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Głogowie w obrębie 13 „Brzostów”, przeznaczonych na jednorodzinną zabudowę mieszkaniową, stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów

Linki do przetargu: https://glogow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=10910&idmp=27&r=r