Budżet Głogowa przyjęty!

Żaden radny nie zagłosował przeciw!
sesja budżetowa obrady rady miejskiej i przemówienie prezydenta Głogowa

Radni Rady Miejskiej w Głogowie przyjęli uchwałę budżetową na 2024 rok dając tym samym prezydentowi Rafaelowi Rokaszewiczowi zgodę na realizację zapisów w budżecie. Nikt nie był przeciw.

Po poprawkach dokonanych w ostatnich tygodniach, uwzględniając wnioski komisji i klubów radnych, ostateczny projekt budżetu wynosi po stronie wydatkowej 498,5 mln złotych! Tak duży budżet jest m.in. zasługą pozyskanym w mijającym roku, kolejnym rekordowym środkom zewnętrznym. W 2023 roku pozyskaliśmy ponad 161 mln złotych. Są to środki ze źródeł krajowych i unijnych. Będą one wydatkowane w 2024 i kolejnych latach. Planowany deficyt budżetu wyniesie prawie 81 mln złotych, a źródłem jego pokrycia będą głównie zdobyte w 2023 roku środki zewnętrzne oraz kredyt w wysokości 19 mln złotych.

mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.
prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz na mównicy zabiera głos na sesji rady miejskiej

Budżet Głogowa zmieni się w ciągu roku, a to także dzięki pozyskanym środkom i wprowadzeniu ich do miejski kasy. To m.in. środki z Polskiego Ładu oraz Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu:
✅ kontynuacja wymiany oświetlenia ulicznego – wymiana ponad 1000 starych sodowych na LED-owe – 1,6 mln zł.
✅ modernizacja instytucji kultury (MOK, Mayday, muzeum) – 8,5 mln zł  
✅ przebudowa ul. Sikorskiego – 22 mln zł
✅ rowerowy park umiejętności na Górkowie – 300 tys. zł

W 2024 roku zrealizujemy bardzo wiele ważnych inwestycji:
✅ Oddamy do użytku 260 mieszkań – 96 mieszkania w 4 budynkach TBS na Żarkowie, 165 mieszkań komunalnych i czynszowych.
✅ Sfinansujemy kompleksową modernizację kolejnego oddziału w głogowskim szpitalu – oddział chirurgii, tym samym staniemy się współwłaścicielem szpitala.
✅ Uruchomimy głogowskie hospicjum.
✅ Dokonamy przebudowy i oddamy do użytku budynek po dawnym kinie Jubilat, który będzie służył seniorom, wolontariuszom, organizacjom pozarządowym i osobom niepełnosprawnym.
✅ Oddamy do użytku Centrum Turystyczne „Neptun”.
✅ Uruchomimy kolejny żłobek, tym razem przy Przedszkolu Publicznym nr 15.
✅ Oddamy do użytku przebudowany kompleks obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży na Piastowie oraz zadaszone boisko przy stadionie.
✅ Zmodernizujemy kompleks boisk sportowy przy SP 8.
✅ Rozpoczniemy przebudowę ul. Sikorskiego.
✅ Kontynuować będziemy uzbrojenie Miejskiej Strefy Inwestycyjnej pod nowych inwestorów.
✅ Rozpoczniemy przebudowę drogi wojewódzkiej 292 w kierunku na hutę.
✅ Oddamy do użytku Rondo Górników.
✅ Przebudujemy ul. Jagiellońską, Śniadeckich, dokończymy łącznik pomiędzy ul. Mickiewicza i Elektrycznej.
✅ Zbudujemy duży parking i nowy dojazd do cmentarza komunalnego na Brzostowie.
✅ Na ulice miasta wyjadą pierwsze autobusy elektryczne.
✅ Zbudujemy nowe ulice i uzbrojenie na Nowym Piastowie pod rozwój budownictwa mieszkalnego.
✅ Rozpoczniemy ogromny projekt związany z bioróżnorodnością czyli zieloną i niebieską infrastrukturą (parki, tereny zielone).
✅ Kontynuować będziemy odbudowę głogowskich zabytków. m.in. Kolegiatę, kościół Bożego Ciała, zamek, fort gwiazdy.
✅ Wspierać będziemy bezpieczeństwo mieszkańców poprzez modernizację monitoringu, dofinansowanie działalności i zakup sprzętu dla straży pożarnej, policji i pogotowia ratunkowego.
✅ Kontynuować będziemy programy zdrowotne dla mieszkańców i programy pomocowe dla osób niepełnosprawnych.
✅ Wraz z Urzędem Marszałkowskim i sąsiednimi gminami projektować będziemy pozamiejskie ścieżki rowerowe oraz linię kolejową łączącą miejscowości Zagłębia Miedziowego.
Kontynuować będziemy programy ekologiczne wspierające działkowców i wymianę źródeł ciepła.

✅ Przyszły rok, to także ważne dla naszego miasta inwestycje centralne. Najważniejsze to wybór i podpisane umowy z wykonawcą obwodnicy przez GDDKiA. Przy współpracy z okolicznymi gminami i Legnicą Specjalną Strefą Ekonomiczną uzbrajamy Strefę Przemysłową Aglomeracji Głogowskiej.

Wszystko to jest możliwe dzięki naszej wzajemnej współpracy:
z mieszkańcami, radnymi, parlamentarzystami, instytucjami rządowymi i samorządowymi. Bo najważniejsze jest byśmy chcieli się porozumieć w sprawach ważnych dla naszego miasta i jego mieszkańców. Ze swojej strony deklaruję pełną współpracę ponad podziałami dla dobra Głogowa. Czeka nas rok wielu wyzwań, ale wspólnie zrobimy jeszcze więcej.

mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

Zdjęcia: archiwum DGL NEWS