Rekord – ponad 161 mln złotych!

Przeczytaj na jakie zadania zostaną przeznaczone pozyskane z zewnątrz pieniądze!
grafika-pozyskane-srodki-dla-Glogowa-w-2023-roku

2023 rok to rok pod znakiem pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na zadania realizowane w Głogowie.

W mijającym roku pozyskaliśmy rekordowe 160 mln złotych. Dokładnie to 161.738.963,67 złotych.  Dzięki tym środkom możemy realizować zaplanowane zadnia związane z rozwojem mieszkalnictwa, infrastruktury drogowej, ale także związane z rekreacją czy przywracaniem do życia budynków, które przez wiele stały puste, jak Jubilat czy Neptun.

mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.
grafika: pozyskane środki w 2023 roku ponad 161 mln złotych dla głogowa

Lista projektów z dofinansowaniem:

ZadaniePozyskane środki
Maluch + Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku Integracyjnym „Dom nad Strumykiem”3.663.045,09 zł
Upowszechnienie turystyki i promocja walorów turystycznych55.931,18 zł
Zabezpieczenie XIX-wiecznej poterny przy ul. Starowałowej38.898,63 zł
Remont mostku w Zamku Książąt Głogowskich294.000 zł
Prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich w zakresie naprawy elewacji wieży kościoła pw. NSPJ – ściana północna i południowa146.949,35 zł
Prace ratunkowe elewacji zachodniej wraz z dwoma wieżami- prace kamieniarskie (balkon)351.842,18 zł
Remont ścian i sklepienia w prezbiterium Kolegiaty300.016,56 zł
Remont budynku kościoła św. Heleny Wróblin Głogowski149.123,25 zł
Rowerowy Park Umiejętności300.000 zł
Wsparcie Głogowskiej Rady Seniorów9.400 zł
TBS 21,228.649.415,40 zł
+ 2.250.000 zł
Zielony Transport Publiczny (II etap)
Zielona szkoła w górach dla dzieci ze szkół podstawowych340.000 zł
Posiłek w szkole i w domu – SP 1214.707,47 zł
TBS 233.765.000 zł
Ekopracownia zielone serce szkoły – SP 774.637,16 zł
Budowa Ronda na ul. Legnickiej, Piłsudskiego i Poniatowskiego3.851.540,48 zł
+ 3.000.000 zł
Przebudowa ul. Jagiellońskiej1.500.000 zł
Budowa drogi wzdłuż cmentarza na os. Brzostów pomiędzy
ul. Piłsudskiego i ul. Malinową w Głogowie – I etap
1.000.000 zł
Budowa Infrastruktury na terenach inwestycyjnych – Miejska Strefa Inwestycyjna i DW 29239.200.000 zł
Urządzanie Terenów Zielonych przez nasadzenia – etap IV63.108 zł
Inwestycje w samorządowe jednostki kultury – MOK, Mayday, Muzeum7.965.000 zł
Modernizacja infrastruktury edukacyjnej – boisko przy SP 81.997.500 zł
Przebudowa infrastruktury drogowej – ul. Sikorskiego21.253.789,50 zł
Renowacja bryły zewnętrznej budynku Starej Poczty903.046,67 zł
Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością1.440.696 zł
Rozświetlamy Polskę – wymiana oświetlenia1.656.800 zł
Zabezpieczenie, konserwacja Fortu Gwiaździstego i jego otoczenia2.953.300,57 zł
Opieka wytchnieniowa47.016 zł
Przebudowa Domu Samotnej Matki na mieszkania5.023.723,54 zł
Blok komunalny na Nowym Piastowie
(tzw. czynszowiec)
44.263.776,64 zł
Budowa boiska naturalnego oraz boiska typu Orlik wraz z towarzyszącą infrastrukturą – III etap2.500.000 zł
Remont boiska treningowego nr 3 ze sztuczną murawą1.793.300 zł
Budowa treningowego boiska piłkarskiego z zadaszeniem łukowym dla Akademii Piłki Nożnej Chrobry Głogów S.A.923.400 zł