Przetarg na wynajem miejsc postojowych i wolnych lokali

ZGM ogłosił przetarg na wynajem lokali użytkowych i miejsc w garażu
grafika Urzędu miejskiego w Glogowia informujemy przetarg

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie ogłasza przetarg na wynajmem wolnych lokali usługowych i miejsc postojowych w garażu podziemnym przy ul. Folwarcznej 2-2c.

Ofertę cenową (propozycję miesięcznej stawki czynszowej według stawek wynikających z poniższego wykazu) podwyższoną o co najmniej 10% wobec stawki wywoławczej należy złożyć do dnia 14.12.2023 r., do godz. 900 w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – Sekretariat – II piętro lub przesłać zeskanowaną ofertę e-mailem na adres: przetargi@zgm.glogow.pl.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.12.2023 r. o godz. 9.10 w sprawie lokali użytkowych, a o 9.30 w sprawie miejsc postojowych.