Program Wzmacniania Rodzin

Zajęcia odbywają się w kameralnej grupie kilku rodzin, w ciepłej i przyjaznej atmosferze.
program wzmacniania rodzin grafika

W ramach innowacyjnych metod wsparcia dziecka i rodziny Głogowskie Stowarzyszenie Otwarte Drzwi zaprasza do udziału w Programie Wzmacniania Rodziny, który posiada rekomendację Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomonii, PARPA i Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz uzyskał pozycję programu „Dobre praktyki”.

PWR 10 – 14 to esencja metod i form przyjętych w procesie edukacyjno – korekcyjnym na rzecz rodzin, gdzie rodzice w pełni biorą odpowiedzialność za los i wychowanie swojego potomstwa.

Celem nadrzędnym programu jest przygotowanie zarówno rodziców, jak i ich dzieci do pozyskania umiejętności praktycznych, które niewątpliwie wzmacniają i wspierają zarówno postawę prorodzinną, jak i prozdrowotną. Przepracowanie całości materiału w kolejnych sesjach (wspólnie rodzica i dziecka) pozwoliło uczestnikom spotkań na dogłębne zrozumienie zasad i norm współżycia w rodzinie przy zachowaniu poszanowania godności i potrzeb każdego członka rodziny na miarę możliwości i uwarunkowań społecznych

Program stanowi formę warsztatów, które przebiegać będą w procesie grupowym poprzez zajęcia raz w tygodniu z rodzicami/opiekunami i ich dzieckiem lub dziećmi w ciągu dwóch godzin zegarowych.

informuje Anna Mazurkiewicz ze Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”

Pierwsze godziny zajęć prowadzone będą oddzielnie z rodzicami/opiekunami i z dziećmi – w dwóch niezależnych grupach. Kolejne godziny (druga godzina spotkań) uczestnicy pracować będą wspólnie. Zajęcia warsztatowe prowadzone są przez 3 lub 4 osoby posiadające uprawnienia Edukatora rodzinnego uzyskane w trakcie szkolenia specjalistycznego w Fundacji Maraton.

Zajęcia odbywają się w kameralnej grupie kilku rodzin, w ciepłej i przyjaznej atmosferze.

Tematyka zajęć:

Sesje dla rodziców:

1.Miłość i granice.

2.Ustalanie zasad domowych.

3.Promowanie dobrego zachowania.

4.Wyciąganie konsekwencji.

5.Budowanie mostów.

6.Ochrona przed używaniem substancji psychoaktywnych.

7.Zapewnienie pomocy rodzinie w wyjątkowych sytuacjach.

Sesje dla młodzieży:

1.Cele i marzenia.

2.Docenić rodziców.

3.Radzenie sobie ze stresem.

4.Przestrzeganie zasad.

5.Radzenie sobie z presją rówieśniczą.

6.Presja rówieśnicza i prawdziwi przyjaciele.

7.Prosząc innych o pomoc.

Sesje rodzinne:

1.Wspieranie celów i marzeń.

2.Docenić członków rodziny.

3.Narady rodzinne.

4.Zrozumieć wartości rodzinne.

5.Rozwijanie komunikacji wewnątrz rodziny.

6.Rodzina a presja rówieśnicza.

7.Podsumowanie.

Terminy i godziny: 29.11.2023r.

Miejsce: Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” ul. Poczdamska 1, godz. 16.30

Źródło: Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”