VII Głogowski Konkurs Kaligrafii

Dla uczniów, którzy mają staranne i poprawne pismo
na zdjęciu wieczne pióro i kartka zapieru z zapisana

Konkursem którego organizatorem jest głogowskie muzeum, dedykowany jest dla uczniów klas IV-VIII podstawowych, którzy mają staranne pismo, poprawnie odtwarzają kształt liter oraz prawidłowo je łączą.

Celem konkursu jest:

  1. Propagowanie idei pięknego pisania.
  2. Rozpowszechnienie umiejętności kaligraficznych.
  3. Uwrażliwienie na walory estetyczne odręcznego pisania.
  4. Ćwiczenie cierpliwości i staranności oraz poczucia estetyki.
  5. Zapoznanie z kulturą, historią, tradycją piśmiennictwa.

Uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie: wykonanie inicjału pierwszej litery oraz napisanie tekstu:

Dobrze wrócić do Głogowa, do domu…

Do wykonania inicjału można wykorzystać kolorowe pisaki, kredki, farby oraz pióro na atrament. Inicjał może zawierać ilustracje.

Jury przy ocenie prac będzie zwracała przede wszystkim uwagę na walory estetyczne.

Prace można składać osobiście, wysłać drogą elektroniczną na adres mailowy: agnieszka.filipczak@muzeum.glogow.pl lub tradycyjnie wysłać na adres: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, ul. Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów, (Pracownia Edukacyjna).

Prace należy nadesłać do 8 grudnia 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znaleźć można na stronie muzeum.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 14 grudnia 2023 roku o godz. 12.00.

Źródło: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie