SP nr 7 z powodzeniem prowadzi zajęcia w swojej Ekopracowni

W ciągu miesiąca, „zielone serce szkoły” odwiedzili już uczniowie czterech głogowskich placówek

Szkoła Podstawowa nr 7 w Głogowie utworzyła atrakcyjne i przyjazne miejsce do nauki oraz pracy nad projektami związanymi z klimatem i odnawialnymi źródłami energii – „Ekopracownię – zielone serce szkoły”. To przestrzeń do przeprowadzania badań, doświadczeń i obserwacji. Oficjalne otwarcie pracowni odbyło się 28 września 2023 roku.

Sala została wyremontowana i wyposażona w regały, biurka, krzesła oraz nowoczesne zestawy dydaktyczne:

🟢 Filtrujemy wodę,
🟢 „Ekoprojekt STEM” Globalne wyzwania – kryzys energetyczny,
🟢 „Ekoprojekt STEM” Globalne wyzwania – deficyt wody,
🟢 Czysta energia – turbina wiatrowa,
🟢 Klasowa fizyka z walizki – odnawialne źródła energii (woda, wiatr, energia słoneczna),
🟢 Samochód z napędem wodorowym,
🟢 Biodegradacja w praktyce,
🟢 Miernik natężenia dźwięku – cyfrowy,
🟢 Energia z baterii słonecznych – 6 modeli,
🟢 Maszyny wiatrowe.

Wymienione pomoce dydaktyczne umożliwiają dzieciom udział w różnorodnych formach edukacji ekologicznej. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi uczniowie mogą nauczyć się, dlaczego warto inwestować w OZE i w jaki sposób działania te wpływają na środowisko oraz w pełni rozbudzają swoje postawy proekologiczne, również te związane z ochroną zdrowia.

Warsztaty ekologiczne w Ekopracowni odbywają się już od miesiąca. W zajęciach do tej pory uczestniczyli zarówno uczniowie SP nr 7, ale i również SP nr 8, SP nr 9, SP nr 12 i SP nr 13 w Głogowie. W trakcie warsztatów w ciekawy i kreatywny sposób omawiane są możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w naszym kraju, a młodzież z dużym zaangażowaniem buduje modele elektrowni wodnych i wiatrowych.

🌿 „EKOPRACOWNIA – zielone serce szkoły” w Szkole Podstawowej nr 7 w Głogowie dofinansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 74 637,16 zł.

Całkowity koszt przedsięwzięcia – 83 457,16 zł. Reszta środków to wkład własny Gminy Miejskiej Głogów.


źródło: Szkoła Podstawowa nr 7 w Głogowie