Nowa grupa wsparcia w MOPS-ie

Dla opiekunów osób z problemami ze zdrowiem psychicznym
miejski-ośrodek-pomocy-spolecznej-Głogów-fot. A.Mazurkiewicz

„Codziennie upadam…Codziennie się waham…

Codziennie podnoszę…Ale dźwigam mój cały mały świat.

I dźwigać będę…Bo siła nie tkwi w mięśniach,

lecz w sercu…”

Każdy człowiek oczekuje wsparcia w różnych aspektach życia codziennego, ale szczególnie istotne jest ono dla osób mających problemy ze zdrowiem psychicznym.

Z obserwacji pracowników socjalnych, wynika że opiekunowie osób z problemami ze zdrowiem psychicznym narażeni są na szereg różnorodnych obciążeń w różnych sferach swojego życia. Wśród najczęściej wymienianych obciążeń dla opiekunów w związku ze sprawowaną opieką wskazano: zmęczenie psychiczne, brak możliwości pracy i rozwoju osobistego, ograniczone kontakty z ludźmi, trudne zachowania osoby z problemami ze zdrowiem psychicznym. Członkowie rodzin osób wymagających opieki doraźnie korzystają z pomocy ze strony środowiska sąsiedzkiego, znajomych.

Poszukując sposobów na poszerzenie oferty wsparcia społecznego w zakresie poprawy sytuacji życiowej rodzin i opiekunów osób z problemami ze zdrowiem psychicznym przygotowaliśmy ofertę wsparcia kierowanej do opiekunów osób problemami psychicznymi poprzez utworzenie grupy wsparcia dla tej grupy mieszkańców.

mówi Joanna Grzegorek- Gil, koordynator projektu.

Proponowane spotkania pozwolą uczestnikom na zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, wzbogacenie posiadanych kompetencji, oraz wymianę doświadczeń. W ramach planowanych spotkań odbędą się wykłady związane z tematyką zgłaszaną przez samych uczestników, np.:

– informacji o prawach i możliwościach opiekunów i osób zależnych np. dotyczących zasad korzystania ze środków z PFRON, ZUS, PUP itp.),

– rozmów (wykładów) ze specjalistami (psychiatra, psycholog, terapeuta, pracownik socjalny, prawnik, dietetyk, inni)

– technik radzenia sobie ze stresem,

– ćwiczeń relaksacyjnych.

Główny celem projektu jest wspieranie w przezwyciężaniu trudności osób sprawujących opiekę nad osobami z problemami ze zdrowiem psychicznym.

Grupa wsparcia ma charakter grupy otwartej.

Realizacja projektu obejmuje cykl comiesięcznych spotkań, które odbywają się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie przy ulicy Gen. Wł. Sikorskiego 4.

Spotkanie jest zaplanowane na dzień 15.11.2023r.

Osoby zainteresowane udziałem z w zajęciach proszone są o kontakt:

Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych

Tel. 76 72 76 530, 885 805 346

Koordynator programu Joanna Grzegorek- Gil