Ponadregionalne spotkanie

Encyklopedia Ziemi Głogowskiej ma już 30 lat!
ponadregionalne spotkanie regionalistów i muzealników w Głogowie. 27.10 2023r

W Głogowe odbyło się Forum regionalistów „Małe Ojczyzny na styku regionów” z pogranicza Dolnego Śląska, Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski organizowane z okazji XXX lecia Encyklopedii Ziemi Głogowskiej przez Towarzystwo Ziemi Głogowskiej  i Państwową Akademię Nauk Stosowanych.

Było to ponadregionalne spotkanie ponad 70 osobowej grupy regionalistów, muzealników, archiwistów i pracowników naukowych uniwersytetów i wyższych uczelni zawodowych.

Podczas spotkania wręczono wyróżnienia. Następnie odbyły się obrady plenarne forum regionalistów, które miały charakter dyskusji panelowych i warsztatów.

Źródło: Towarzystwo Ziemi Głogowskiej