Głogowska Rada Seniorów zakończyła swoją kadencję

GRS posumowała swoją działalność
podsumowanie

Zakończyła się kadencja Głogowskiej Rady Seniorów. W skład Rady wchodziło 13 osób reprezentujących największe stowarzyszenia senioralne w mieście.

Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się w styczniu 2020 roku. Przewodniczącą rady została Anna Cugier, zastępcą Stanisław Giełda. Funkcję sekretarza natomiast od 2021roku pełniła Elżbieta Leszczyńska.

Przez całą kadencję odbyło się 18 spotkań. W czasie pandemii większość spraw była załatwiana telefonicznie. W 2023 roku odbyło się 8 spotkań, że czego większość dotyczyła organizowanej w Głogowie po raz pierwszy Głogowskiej Senioriadzie.

Działalność Głogowskiej Rady Seniora odbywała się na kilku płaszczyznach tj:

  1. Opracowywanie informacji dla seniorów
  2. Zbieranie informacji o problemach i potrzebach seniorów.
  3. Konsultacje z prezydentem Głogowa i urzędnikami. Warto zaznaczyć, że seniorzy w tej kadencji złożyli do prezydenta  27 wniosków. Wnioski dotyczyły m.in. usuwania barier architektonicznych (barierki przy schodach, basenie ), czystości w parkach, na ulicach i w przejściach podziemnych, likwidacji karty komunikacyjnej dla seniorów, „złota rączka” dla samotnych seniorów, systematycznego przycinania krzewów przy przejściach dla pieszych. postawienia toalet przy placach zabaw, w parkach i przy cmentarzach.
  4. Organizowanie cyklicznych konkursów i imprez. Niestety pandemia wstrzymała organizację wielu imprez  – zorganizowano tylko V i VI Biesiadę Seniora oraz I Głogowską Senioriadę.
  5. Udział w z programach realizowanych przez miasto, których celem jest tworzenie, rozwój i usprawnienie opieki lekarskiej nad seniorami. W mieście działają programy profilaktyczne i bezpłatne poradnie specjalistyczne, m.in. poradnia endokrynologiczna, osteoporozy, pulmonologiczna, nefrologiczna. Programy: Koperta życia oraz Korpus Wsparcia Seniora. Głogowska Rada Seniora aktywnie wspiera także budowę Głogowskiego Hospicjum. – podczas ostatniej Biesiady udało się zebrać 3, 5 tysiąca złotych, a w Sumie przez cała kadencję blisko 20 tysięcy złotych.

Rada Seniorów realizowała swoje cele poprzez współpracę z władzami samorządowymi, instytucjami miejskimi oraz z mediami. Główne nasze zadania polegały na upowszechnianiu wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach seniorów. Wiele z naszych wniosków zostało pozytywnie załatwionych, jednak jest jeszcze kilka wniosków, które czeka na realizację

podsumowuje Anna Cugier, przewodnicząca Głogowskiej Rady Seniorów.

Członkowie Rady odebrali podziękowania od prezydenta. Wybory członków Rady na następną kadencję odbędą się w listopadzie.