Rozpoczynają się prace przy budowie ronda

Wprowadzamy zmiany organizacji ruchu – ZOBACZ obajzdy
skrzyżownie Legnicka Piłsudkiego Poniatowskiego w Glogowie widkok z drona Studio Siwek

Po weekendzie związanym z wyjazdami na groby naszych najbliższych wprowadzamy ograniczenia ruchu aut na skrzyżowaniu ulic Legnicka, Piłsudskiego, Poniatowskiego. Ograniczenia te związane są z budową ronda na tym skrzyżowaniu.

Od 6 listopada 2023 r. generalny wykonawca prac – firma PBD – prowadzić będzie roboty drogowe związane z wykonywaniem podbudowy pod przyszłe rondo.  W związku z tym nastąpi całkowite wyłączenie wylotu z miasta w kierunku Polkowic oraz w kierunku osiedla Piastów Śląskich  – ul. Poniatowskiego.

Na czas prowadzonych robót wytyczone zostały objazdy zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu. Prosimy o zachowanie bezpieczeństwa oraz stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem, a przede wszystkim do ustawionego oznakowania pionowego co zapewni bezpieczne prowadzenie ruchu objazdami oraz sprawną komunikację.

Zmieniamy wraz z Gminą Miejską Głogów infrastrukturę drogową dla Państwa i Państwa bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo Państwa jest dla Nas najważniejszym priorytetem. Za spowodowane utrudnienia z góry przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość

czytamy w komunikacie wykonawcy.
mapa przebiegu objazdów związanych z budową ronda

TUTAJ ZNAJDZIESZ MAPĘ Z OBJAZDAMI – KLIKNIJ

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami

Na czas prowadzenia robót zaprojektowano zamknięcia odcinków dróg:

  • DW 292 (ul. Poniatowskiego) na odcinku od skrzyżowania ul. Legnickiej i Piłsudskiego, do skrzyżowania z ul. Obrońców Pokoju i Tęczową (odcinek około 230m)
  • DW 329 (ul. Legnickiej) na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego oraz Poniatowskiego do zjazdu publicznego na stację paliw (odcinek około 60m)

Droga wojewódzka DW 292

Objazd dla drogi wojewódzkiej poprowadzono kierując pojazdy przez centrum miasta. Początek planowanego objazdu ma miejsce na rondzie Orląt Lwowskich (skrzyżowanie DW292 ul. Rudnowskiej – Kazimierza Wielkiego – Piastowskiej), a jego koniec znajduje się na skrzyżowaniu DW 292 ul. Generała Władysława Sikorskiego z ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Objazd poprowadzono odpowiednio ulicami (Piastowska -> Wały Bolesława Chrobrego -> Bolesława Krzywoustego -> Plac Konstytucji 3 Maja -> Generała Władysława Sikorskiego). W związku z całkowitym zamknięciem odcinka drogi DW 292, objazd ten poprowadzono również w kierunku przeciwnym.

Dodatkowo dla jadących drogą krajową DK 12 w kierunku Orska (DW 292) zaprojektowano zalecany objazd dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej, nie przekraczającej 12t. Jego początek ma miejsce na rondzie, gdzie krzyżuje się droga krajowa DK12 (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego) z DW 292 (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego) oraz ul. Wojska Polskiego. Trasę objazdu poprowadzono kolejno przez ulice: Wojska Polskiego -> Generała Władysława Sikorskiego -> plac Konstytucji 3 Maja -> Bolesława Krzywoustego -> Wały Bolesława Chrobrego -> Piastowska).

Dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej, przekraczającej 12t, ruch na kierunku DK12 (Żary) – DW292 (Orsk) poprowadzono przez istniejące oraz budowane skrzyżowanie ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego oraz ul. Poniatowskiego. Dla budowanego skrzyżowania zaprojektowano pozostawienie dwóch pasów ruchu zapewniających odpowiednią przejezdność pojazdom w obu kierunkach ciągu drogi krajowej DK12. Dalej ruch został skierowany przez ulice: Bolesława Krzywoustego -> Wały Bolesława Chrobrego -> Piastowska.

Droga krajowa DK 12

Dla drogi krajowej DK 12 na kierunku (Leszno -> Żary), podobnie jak dla objazdu DW 292 ruch pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej, przekraczającej 12t poprowadzono jak w stanie istniejącym.

Dodatkowo zaprojektowano objazd dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej, nieprzekraczających 12t, którego początek ma miejsce na skrzyżowaniu DK12 oraz DW 292 (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego) z ul. Wojska Polskiego oraz koniec na placu Konstytucji 3 Maja, krzyżującego się z ul. Generała Władysława Sikorskiego.

Droga wojewódzka DW 329

Dla drogi wojewódzkiej DW329, w związku z jej całkowitym zamknięciem w obrębie budowanego skrzyżowania ruch pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej, przekraczającej 12 t zostanie poprowadzony za pomocą drogi krajowej nr 12 (kierunek Żary), a następnie przez drogę ekspresową S3 (kierunek Legnica).

Dla pojazdów nieprzekraczających masy całkowitej 15 t, poprowadzono przez ciąg drogi krajowej nr 12 (k. Żary), gdzie następnie ruch skierowano przez Kurowice -> Modła -> Łagoszów Mały -> Maniów -> Jerzmanowa, gdzie zakończono zalecany objazd dla pojazdów.

Dla pojazdów nieprzekraczających masy całkowitej 12 t, jadących z kierunku Orsk drogi wojewódzkiej nr 292, zaproponowano objazd prowadząc go istniejącym ciągiem DW 292, aż do skrzyżowania ul. Poniatowskiego z ul. Obrońców Pokoju oraz Tęczową. Objazd został skierowany w kierunku Ruszowic, gdzie ul. Tęczowa krzyżuje się z DW 329.

Ponadto w związku z lokalnymi ograniczeniami, ruch pojazdów nieprzekraczających masy całkowitej 2,5 t poprowadzono przez ul. Paulinów, która bezpośrednio łączy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego z ul. Legnicką.