Przetarg na wynajem garaży

Sprawdź, gdzie znajdują się garaże na wynajem
grafika Urzędu miejskiego w Glogowia informujemy przetarg

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg na wynajem wolnych miejsc postojowych w garażach podziemnych wielostanowiskowych znajdujących się
przy ul. Folwarcznej 2-2c w oraz przy ul. Merkurego 8 Głogowie.                   

Przetarg odbędzie się 31 października.

Ofertę cenową (propozycję miesięcznej stawki czynszowej według stawek wynikających z poniższego wykazu) podwyższoną o co najmniej 10% wobec stawki wywoławczej należy złożyć do dnia 31.10.2023 r., do godz. 900 w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – Sekretariat – II piętro lub przesłać zeskanowaną ofertę e-mailem na adres: przetargi@zgm.glogow.pl.

Szczegóły przetargu w OGŁOSZENIU