Krajowa Koalicja na Rzecz Ochrony Dzieci

Jedną z organizacji założycielskich jest głogowskie stowarzyszenie
Anna Lechowska

16 wiodących organizacji pomagających dzieciom, z inicjatywy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, zawiązało Krajową Koalicję na Rzecz Ochrony Dzieci. Wśród organizacji założycielskich jest Głogowskie Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „SZANSA”.

Jaki jest cel powstania Koalicji?

Przede wszystkim doskonalenie systemu ochrony dzieci przed przemocą poprzez wspólne działania rzecznicze, wspólne kampanie i społeczne akcje edukacyjne mobilizujące do działań na rzecz ochrony dzieci, propagowanie dobrych praktyk w zakresie zapobiegania przemocy wobec dzieci.

mówi Anna Lechowska, Prezeska Głogowskiego Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży „SZANSA” która została członkinią 3 osobowej Rady Krajowej Koalicji.

Źródło: Głogowskie Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „SZANSA”