O estakadzie kolejowej

Betonowa estakada znajduje się w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej
estakada kolejowa w Głogowie

W 2013 roku, poprzez wycinkę drzew i zarośli, odsłonięto estakadę kolejową – zabytkowy
wiadukt nad torami kolejowymi biegnącej wzdłuż Odry pod ul. Nadodrzańską w okolicach
mostu drogowego. Usunięcie roślinności sprawiło, że wspomniane miejsce stało się ładniejsze i bardziej bezpieczne. Sporą rolę odegrały tu również czynniki turystyczne. Wjeżdżający od północy do Głogowa mają okazję podziwiać odsłoniętą estakadę wraz z widokiem na powstały w kolejnych latach bulwar oraz Stare Miasto.

Budowa stalowego mostu drogowego im. Paula von Hindenburga na Odrze w 1917 roku
spowodowała potrzebę zmian komunikacyjnych ze względu na linię kolejową, przecinającą
się z drogą. W tym samym czasie pojawiła się również koncepcja położenia drugiej nitki
kolejowego traktu. Stąd też, ówczesne władze, na czele z architektem miejskim Eugenem
Griesingerem, podjęły się realizacji ambitnego zadania – obniżenia torów oraz wybudowania na długości ok. 300 metrów betonowej estakady – osłaniającej jedną nitkę kolejową, gdzie most drogowy znajdowałby się mniej więcej na jej środku. Na szczycie budowli wytyczono też nową ulicę – Uferstrasse (obecnie Nadodrzańska). Inwestycję realizowano w latach 1926-1930.

Estakada, po jej remoncie już po II wojnie światowej, służy do dziś. Składa się z ciągu łuków
opartych na filarach (arkad). Posiada zdobienia w postaci gzymsu – motyw ornamentalny w
kształcie pasa złożonego z wystających, prostopadłościennych elementów. Wzdłuż budowli
biegnie betonowy chodnik komunikacyjny, odgrodzony ścianką betonową do którego
przytwierdzone są żeliwne słupki, stanowiące element balustrady, której fragment w ostatnich latach został częściowo rozebrany. Jej wartość podwyższa unikatowość w skali kraju.

Obiekt znajduje się w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej „A” i od 1958 roku wpisany jest do rejestru zabytków.

Konstrukcja z każdym rokiem ulega stopniowej degradacji z różnych powodów: m.in.
poprzez podmywanie brzegu pobliską rzeką, ponadto widoczna jest również działalność
wandali, którzy nie oszczędzają tego miejsca. Dodatkowo, z uwagi na zły stan techniczny
estakady, na przełomie wieków zamknięto fragment ul. Nadbrzeżnej od strony Zamku Książąt Głogowskich a remont tego fragmentu planuje się już od kilkunastu lat.

Wyjście „z cienia” estakady oraz powstanie bulwaru nadodrzańskiego to, miejmy nadzieję, początek drogi ku jakże potrzebnemu remontowi, o co usilnie zabiegają władze miejskie.

Tekst: Dariusz Andrzej Czaja

Zdjęcia: D. Czaja, M. Dytwińska-Gawrońska