Zrób badanie u pulmonologa

Rusza miejski program diagnostyki i profilaktyki chorób płuc
grafika badania profilaktyczne miejski program zdrowotny

Od 20 października w głogowskim szpitalu realizowany będzie program „Wczesna diagnostyka i profilaktyka chorób płuc na terenie Gminy Miejskiej Głogów”.

Programem objęci są mieszkańcy miasta Głogowa, w wieku od 40 do 65 lat.

W ramach programu, Pacjent będzie miał wykonane badanie TK niskodawkowe klatki piersiowej wraz z opisem badania wykonanym przez lekarza specjalistę radiologa oraz konsultację wykonaną przez lekarza specjalistę pulmonologa.

W przypadku wykrycia podejrzanych zmian, Pacjent uzyska zalecenia do dalszego postępowania.

Świadczenia w ramach programu realizowane są w Głogowskim Szpitalu Powiatowym,
w Poradni Pulmonologicznej zlokalizowanej na I piętrze, w budynku głównym szpitala.

Rejestracja Pacjentów do programu, odbywać się będzie w Centralnej Rejestracji: 20.października w godzinach od 8:00 do 14:00 osobiście w Centralnej Rejestracji lub pod numerami telefonów: 76 837 31 89, 76 837 33 84, 76 837 33 48.

Przy rejestracji Pacjent otrzyma skierowanie i informacje o terminie badania TK oraz terminie konsultacji.

Przy rejestracji Pacjent zobowiązany będzie do okazania dowodu osobistego lub zaświadczenia wydanego przez Urząd Miasta Głogowa, potwierdzającego zameldowanie na terenie miasta.

Łącznie na konsultacje umówionych zostanie 131 osób.

Konsultacje specjalistyczne odbywać się będą w Poradni Pulmonologicznej.

Pacjent biorący udział w programie, otrzyma kartę badania z informacją o przebiegu konsultacji.

‼️ Z programu wyłączone są kobiety w ciąży, u których niewskazane jest narażenie na promieniowanie występujące podczas badania TK.

Program realizowany we współpracy z KGHM Polska Miedź S.A.