Budżet Obywatelski: mieszkańcy będą wybierać spośród 24 projektów

Głosowanie rozpocznie się 2 listopada!
budżet obywatelski konferencja prasowa. ogłoszenie projektów do głosowania

Budżet obywatelski realizowany jest w naszym mieście od 2014 roku.

W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego wpłynęło 31 projektów, z których 7 odrzucono z powodu:

 • przekroczenia kwoty 200.000,00 zł,
 • braku celowości,
 • niezgodności z MPZP,
 • lokalizacji na terenie, na którym gmina nie może wydatkować środków publicznych,
 • braku ogólnodostępności.

Mieszkańcy będą mogli wybierać spośród 24 projektów.

okręg nr I – 4 projekty:

 • wydzielenie instalacji deszczowej wraz z zagospodarowaniem wód deszczowych
  z nieruchomości przy  ul. Połanieckiej – Długosza – Chopina – Etap I – w zakresie nieruchomości przy ul. Połanieckiej 2-10,
 • renowacja zespołu rzeźb barokowych zlokalizowanych na terenie cmentarza komunalnego na ul. Legnickiej w Głogowie wraz z terenem przyległym,
 • remont zespołu schodów w Parku przy ul. Budowlanych,
 • przełożenie kostki brukowej na alejce w parku przy Strumyku Sępolno.

okręg nr II – 6 projektów:

 • zagospodarowanie podwórza przy Placu 1000-lecia 5-7 oraz AL. Wolności 54-60
  w zakresie: remontu przejść, placu zabaw z wykonaniem miejsc rekreacyjnych wraz
  z nasadzeniami a także nowymi przejściami,
 • remont podwórza wzdłuż budynków przy ul. Adama Mickiewicza 35-49 w zakresie remontu chodników/dojść, wymiany nawierzchni drogi wewnętrznej wraz
  z odwodnieniem, naprawy murków wraz z barierkami, utwardzenie miejsc parkingowych, oświetlenia wraz z realizacją niniejszego zadania – Etap I,
 • montaż pergoli na terenie Bulwaru Nadodrzańskiego,
 • remont podwórza wzdłuż budynków przy ul. Adama Mickiewicza 40-44 oraz
  ul. Przemysłowej 25-29 polegającego na remoncie  chodników/dojść, wymianie nawierzchni drogi dojazdowej  wewnętrznej wraz z odwodnieniem, częściowym utwardzeniu terenu pod miejsca postojowe, częściowym zagospodarowaniu terenu pod rekreację wraz z nasadzeniami,
 • odrestaurowanie płyty z wyjścia wojsk francuskich, wykonanie i montaż płyty w j. polskim, zaznaczenie zarysu wejścia z cegły w fosie miejskiej,
 • podświetlany napis ,,I ♡ Głogów” na terenie Bulwaru Nadodrzańskiego w Głogowie.

okręg nr III – 5 projektów:

 • inwestujemy w sport dzieci i młodzieży – zakup i montaż systemu audiowizualnego na potrzeby hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie,
 • budowa chodnika przy ul. Folwarcznej od ul. Kazimierza  Wielkiego do ul. Henryka Głogowskiego,
 • remont zewnętrznej części budynku na ul. Rudnowskiej 54a,
 • naukowe i dźwiękowe odkrycia – przedszkolny plac zabaw nr 21 w Nowej Odsłonie,
 • koncepcja zagospodarowania placu zabaw przy SP 13 im. Orląt Lwowskich w Głogowie dla dzieci z przedszkola, szkoły i okolic.

okręg nr IV – 0 projektów

okręg ogólnomiejski – 9 projektów  w tym 6 projektów niemajątkowych oraz 3 projekty majątkowe:

 • hospicjum to życie. Kampania promocyjna idei funkcjonowania hospicjum w Głogowie,
 • zakup quada dla Ochotniczej Straży Pożarnej jednostki ratownictwa specjalistycznego
  w Głogowie,
 • zakup elektrycznych łóżek ortopedycznych,
 • warsztaty komputerowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – korzystanie
  z narzędzi dostępnych w internecie,
 • festiwal kuchni kresowej naszych babć,
 • kobiety i muzyka ,,Bo piękno na to jest by zachwycało…” C.K. Norwid Koncert 8 marca,
 • młodzieżowa sztafeta niepodległości Głogów – Żuków – Wilno,
 • warsztaty wzmacniające kondycję psychiczną i fizyczną dzieci z głogowskich domów dziecka,
 • Dzieci głogowskie – wykonanie i instalacja pięciu figurek dziecięcych.

Projekty są ciekawe, a to które z nich będą realizowane zależy od mieszkańców Głogowa. Przypomnę, że mamy 2,5 miliona złotych w budżecie miasta wyodrębnione na budżet obywatelski. Zapraszam do głosowania

mówi Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa

Głosowanie rozpocznie się 2 listopada i potrwa do 24 listopada. Głosować będzie można przez internet lub w jednym wyznaczonych punktów:

Miejska Biblioteka Publiczna ul. Jedności Robotniczej 15,
Miejska Biblioteka Publiczna – Filia Nr 1 ul. Budowlanych 10,
Miejska Biblioteka Publiczna – Filia Nr 2 ul. Perseusza 13,
Miejska Biblioteka Publiczna – Filia Nr 3 Plac Mieszka I Nr 11,
Urząd Miejski oraz Punkt Obsługi Mieszkańca w Galerii „Glogovia” – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19.

Do 15 grudnia 2023 r. nastąpi ogłoszenie listy wybranych projektów.