Jesienne wydanie DGL Senior

Zobaczcie, gdzie można dostać bezpłatny kwartalnik
kwartalnik dgl senior

Ukazał się kolejny numer bezpłatnego kwartnika dla seniorów DGL Senior.

W tym numerze można przeczytać m.in. o historii posągu księżnej Salomei, która po ponad 70-latach wróciła do Głogowa, dowiedzieć się co zrobić, aby wyjechać do sanatorium oraz znaleźć ciekawe przepisy kulinarne.

Kwartalnik zostanie rozdystrybuowany do głogowskich instytucji, klubów i organizacji senioralnych. Gazetka jest także dostępna w Biurze Obsługi Mieszkańca w miejskim Ratuszu.