Rusza rejestracja do poradni endokrynologicznej

W sumie przebadanych zostanie prawie 400 mieszkańców Głogowa!
grafika badania profilaktyczne miejski program zdrowotny

Głogowski Szpital Powiatowy informuje, że od 6 października 2023 r. realizowany będzie program „Profilaktyka chorób tarczycy – Poradnia Endokrynologiczna na terenie Gminy Miejskiej Głogów”.

Program jest finansowany przez Gminę Miejską Głogów i KGHM Polska Miedź S.A.

• Program skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów, którzy nie korzystali z poprzednich edycji programu w latach od 2018 do 2022, za wyjątkiem osób, które otrzymały zalecenia do kontroli ze względu na zmiany chorobowe.

• W ramach programu każdy Pacjent będzie miał wykonane badania: TSH, FT4, USG tarczycy wraz z konsultacją lekarza specjalisty endokrynologa lek. Marka Jurczyka, otrzyma również zalecenia do dalszego postępowania w przypadku wykrycia podejrzanych zmian.

• Świadczenia w ramach programu realizowane będą w Głogowskim Szpitalu Powiatowym sp. z o.o., w Poradni Endokrynologicznej, na parterze, w budynku głównym szpitala.

• Łącznie, w ramach programu, przyjęte zostaną 392 osoby.

• Rejestracja do programu odbywać się w trybie „bez skierowania”.

• Rejestracja 120 osób na wizyty w dniach 11, 18 i 25 października 2023 r. odbywać się będzie od dnia 6 października 2023 r., w godzinach od 8.00 do 14.00.

Przy rejestracji Pacjent:

• zostanie bezpośrednio skierowany po punktu pobrania krwi,

• otrzyma termin z wyznaczoną datą i godziną wizyty specjalistycznej.

• zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie programem, możliwa będzie wyłącznie rejestracja osobista w Centralnej Rejestracji w budynku głównym szpitala.

• Pobieranie materiału do badań odbywać się będzie wyłącznie w dniu rejestracji.

• Terminy rejestracji na kolejne dni zostaną podane w połowie października 2023 r.

Program realizowany we współpracy z KGHM Polska Miedź S.A.

Źródło: Głogowski Szpital Powiatowy