Dom Dziecka na Żarkowie oficjalnie otwarty

W domu zamieszkało 14 dzieci
oficjalne otwarcie domu dziecka na Żarkowie 08.09.23r.

Nowa placówka to czwarty dom dziecka w Głogowie. Przypomnijmy, że kilka lat temu zmieniła się ustawa. Celem zmiany przepisów było stopniowe zmniejszanie ilości podopiecznych, którzy mogą razem przebywać w jednej placówce opiekuńczej, tak by ich liczba nie przekraczała 14 wychowanków.

Dziś w Głogowie funkcjonują cztery takie małe domy dziecka. Otwarta oficjalnie dzisiaj placówka, powstała tuż obok istniejącego od 2019 r. domu dziecka na Żarkowie. Zamieszkały tam dzieci z dwóch placówek: z bloku przy ul. Orbitalnej oraz z domu dziecka w Kotli.

Budowa placówki kosztowała 3 mln złotych, z czego 1 milion pochodzi ze środków zewnętrznych. pozostała kwota pochodzi z budżetu powiatu.