Przetargi na wynajem lokali i miejsc postojowych

ZGM ogłasza przetargi
grafika Urzędu miejskiego w Glogowia informujemy przetarg

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg na wynajem lokali użytkowych.

Przetarg odbędzie się 30 sierpnia 2023r.

Ofertę cenową (propozycję miesięcznej stawki czynszowej według stawek wynikających z poniższego wykazu) podwyższoną o co najmniej 10% wobec stawki wywoławczej należy złożyć do dnia 30.08.2023 r., do godz. 900 w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – Sekretariat – II piętro lub przesłać zeskanowaną ofertę e-mailem na adres: przetargi@zgm.glogow.pl.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ZGM ogłasza również przetarg na wynajem wolnych miejsc postojowych w garażu podziemnym wielostanowiskowym znajdujących się przy ul. Folwarcznej 2-2c w Głogowie                   

Przetarg odbędzie się w dniu 1 września 2023r.

Ofertę cenową (propozycję miesięcznej stawki czynszowej według stawek wynikających z poniższego wykazu) podwyższoną o co najmniej 10% wobec stawki wywoławczej należy złożyć do dnia 01.09.2023 r., do godz. 900 w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – Sekretariat – II piętro lub przesłać zeskanowaną ofertę e-mailem na adres: przetargi@zgm.glogow.pl.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU