Płatności dla małych gospodarstw

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje
grafika Uwaga Rolnicy DGL NEWS

W terminie do 31 sierpnia rolnicy mogą złożyć oświadczenie przyznania
płatności dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich. Nabór
prowadzony jest przez system teleinformatyczny Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Płatność dla małych gospodarstw jest jednoroczna i dobrowolna i może zostać
przyznana rolnikom:
– posiadającym gospodarstwa o powierzchni do 5 ha użytków rolnych;
– którzy wcześniej złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich na
2023 r. i tylko jeżeli uzyskali płatności w 2022 r. (lub są następcami prawnymi
takich rolników).

Kwota wsparcia wyniesie równowartość w złotych kwoty 225 EUR/ha (maksymalnie
1 125 EUR na gospodarstwo).

Zgodnie z przepisami unijnymi płatność dla małych gospodarstw zastępuje inne
rodzaje płatności bezpośrednich, tj. podstawowe wsparcie dochodów, płatność
redystrybucyjną, płatność dla młodych rolników, ekoschematy i płatności związane
z produkcją.

Jednocześnie rolnicy ubiegający się o płatność dla małych gospodarstw nadal będą
uprawnieni do uzyskania:
– Uzupełniającej Płatności Podstawowej – dodatkowej płatności finansowanej
z budżetu krajowego oraz
– wsparcia w ramach II filaru WPR, tj. np. płatności rolno-środowiskowo-
klimatycznych, płatności ONW, płatności ekologicznych.

W związku z tym każdy rolnik powinien ocenić, co jest bardziej opłacalne, tj.
pozostanie przy wcześniejszym wniosku, czy zamiast tego – otrzymanie płatności
dla małych gospodarstw.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej ARiMR:
https://www.gov.pl/web/arimr/platnosc-dla-malych-gospodarstw-2023

Wprowadzenie płatności dla małych gospodarstw w kampanii 2023 r. jest
odpowiedzią na zgłaszane trudności związane z pierwszym rokiem przyznawania
wsparcia bezpośredniego na nowych zasadach. Dzięki tej płatności gospodarstwa
najmniejsze (do 5 ha), a więc w przeważającej większości gospodarstwa rodzinne,
będą mogły uzyskać wsparcie w znacznie uproszczonej formie. Te gospodarstwa
zyskają dodatkowy rok na przygotowanie się i dostosowanie swoich gospodarstw do
nowych wymagań związanych ze wsparciem realizowanym na nowych zasadach
wynikających z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
(w szczególności z ekoschematami).