Uwaga rolnicy!

Płatność dla małych gospodarstw zamiast płatności bezpośrednich
grafika Uwaga Rolnicy DGL NEWS

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje rolników, których gospodarstwa rolne  nie są większe 5 ha użytków rolnych.

Płatność dla małych gospodarstw zamiast płatności bezpośrednich.

Oświadczenie można złożyć do 31 sierpnia.

Płatność dla małych gospodarstw rolnych może być przyznana rolnikowi, jeżeli:
1. Złożył wniosek o przyznanie płatności na rok 2023 (w terminie od 15 marca do 25 lipca), w którym łączna powierzchnia użytków rolnych, będących w posiadaniu rolnika w dniu 31 maja 2023, wynosi nie więcej niż 5 ha

2. na podstawie złożonego wniosku o przyznanie płatności na rok 2023 do podstawowego wsparcia dochodów zostanie zatwierdzona powierzchnia wynosząca co najmniej 1 ha

3. na podstawie złożonego wniosku o przyznanie płatności na rok 2023 przez tego rolnika lub podmiotu, od którego rolnik nabył gospodarstwo rolne, powierzchnia zatwierdzona do jednolitej płatności obszarowej (JPO) była większa od zera.

Informacje: www.gov.pl/arimr

„Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”, jak i jego wycofanie składa się wyłącznie w aplikacji eWniosekPlus po zalogowaniu się do Platformy Usług Elektronicznych.

Prosimy wszystkich rolników, którzy złożyli do tej pory żądania w innej formie (przekazali żądanie e-mailem, w wersji papierowej do BP/OR/Centrali ARiMR) o złożenie tego oświadczenia przez aplikację eWniosekPlus w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r.