A ty jaki masz pomysł?

Do końca sierpnia można składać projekty do Budżetu Obywatelskiego!
BUDZET-OBYWATELSKI-maista-Glogowa-grafika-

Do końca sierpnia można składać projekty do Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok. Podajemy najważniejsze informacje, które mogą się przydać przy opracowywaniu wniosku.

Kto może złożyć projekt?
Projekt może złożyć każdy mieszkaniec Głogowa.

Co jest ważne?
Pamiętaj, że twój pomysł ma służyć jak największej grupie głogowian. Nie może być komercyjny, musi być w zgodności z prawem, musi należeć do zadań własnych gminy oraz dotyczyć mienia gminnego. Realizacja projektu musi być zlokalizowana na terenie, na którym gmina zgodnie z obowiązującym prawem może wydatkować środki publiczne. Pamiętaj także, że projekt musi być możliwy do realizacji w ciągu roku budżetowego oraz do wykonania pod względem technicznym, powinien także uwzględniać uniwersalne projektowanie.

Wyceń swój projekt!
Wartość jednostkowa zgłoszonego projektu majątkowego nie może przekroczyć kwoty 200.000 złotych brutto, a wartość jednostkowa zgłoszonego projektu niemajątkowego nie może przekroczyć kwoty 10.000 złotych brutto.

Użyj formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.obywatel.glogow.pl. i opisz swój projekt. Zaproś 10 osób do poparcia swojego projektu. Formularz można pobrać również w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim, Galerii Glogovia i miejskich bibliotekach.

Kto może podpisać się pod wnioskiem?
Każdy mieszkaniec Głogowa. Wiek nie ma znaczenia. Znaczenie ma miejsce zameldowania.

Gdzie przynieść/przesłać wypełniony formularz?
Przynieś do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Głogowie lub prześlij na adres Urzędu Miejskiego w Głogowie z dopiskiem „Budżet Obywatelski”. Pamiętaj o terminie: do 31 sierpnia do godz. 15:30.

Głosowanie przeprowadzone będzie w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza lub w formie papierowej w wybranych miejscach. Każdemu głosującemu przysługiwać będzie prawo do oddania jednego głosu na jeden z projektów ujętych w jednym okręgu konsultacyjnym oraz do oddania jednego głosu na jeden z projektów ogólnomiejskich.

Wygrywają projekty, które otrzymają najwięcej głosów.

BUDZET-OBYWATELSKI-maista-Glogowa-grafika-

Obecnie złożonych jest 6 projektów.