Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Sesja będzie transmitowana na żywo.
Ratusz w Głogowie

10 sierpnia odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Głogowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
– zmiany do budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2023 r.;
– zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów;
– zmieniająca uchwałę nr LI/4129/22 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej ,,Program szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Głogów na lata 2023 – 2024
– wprowadzenia i ustalenia zasad poboru opłaty targowej.
3. Zamkniecie sesji.

Sesja rozpocznie się o godz. 15:30 i będzie transmitowana na żywo.

LINK DO TRANSMISJI – KLIKNIJ TUTAJ