Inwestycja w Domu Dziennego Pobytu dobiega końca

Podopieczni DDP „Cicha Przystań” nie mogą się już doczekać!
winda-w-domu-dziennego-pobytu-Cicha-przystan-w-Glogowie.-03.08.2023r

Dobiega końca rozbudowa budynku Domu Dziennego Pobytu w m. Głogów przy ul. Słowiańskiej 28 wraz z dostawą dźwigu osobowego platformowego w ramach zadania pn. „Poprawa dostępności do usług Domu Dziennego Pobytu w Głogowie”. Prace budowlane już się zakończyły, aktualnie inwestycja jest na etapie odbiorów.

Wartość projektu to 311 027,00 z czego 250 tysięcy to wartość dofinansowania, a 61 027,00 to pieniądze pochodzące z budżetu gminy.

Celem tego projektu jest poprawa dostępności do usług świadczonych w Domu Dziennego Pobytu.

W ramach przedsięwzięcia grantowego podjęto działania z uwzględnieniem potrzeb w zakresie dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej.

W ramach dostępności architektonicznej wykonano:

  • montaż podnośnika – windy,
  • usługi doradcze w zakresie dostępności,
  • zakup mat bezpieczeństwa,
  • zakup krzeseł ewakuacyjnych.

W ramach dostępności komunikacyjno-informacyjnej wykonano:

  • zakup nakładek na poręcze,
  • zakup przenośnej pętli indukcyjnej typu smart loop z mikrofonem i słuchawkami,
  • zakup planów tyflograficznych,
  • usługi doradcze w zakresie dostępności,
  • zakup klawiatur specjalistycznych do komputerów.

W ramach dostępności cyfrowej zadania planuje się wykonanie usługi- informacja
o działalności Domu Dziennego Pobytu w języku prostym i migowym.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.