Trwa nabór wniosków do programu „Dobry Start”

Pamiętajmy, że wniosek należy złożyć do ZUS-u, a nie do MOPS-u jak to miało miejsce do 2020 roku!
na zdjęciu dwie dziewczynki uczące się

Nabór wniosków do tegorocznej edycji programu „Dobry start” trwa od 1 lipca.

Najszybciej dostają pieniądze ci, którzy wypełnili wniosek bezbłędnie i wysłali go do nas tuż po starcie naboru –

wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik ZUS na Dolnym Śląsku.

Wnioski o „Dobry start” można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, aplikację mZUS, portal Emp@tia oraz bankowość elektroniczną.

Wypłata z programu „Dobry start” w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością – do ukończenia 24. roku życia.

Wnioski o wyprawkę, tak jak w latach ubiegłych, można składać od 1 lipca do 30 listopada danego roku.

Te, które zostaną wysłane do ZUS po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia

przestrzega Iwona Kowalska-Matis

Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach – we wrześniu, październiku lub listopadzie, to wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Pierwsze wypłaty są już na kontach rodziców. Najszybciej dostali przelewy ci, którzy najwcześniej wysłali nie zawierający błędów wniosek do ZUS. Do końca lipca Dolnoślązacy wysłali 135 246 elektronicznych wniosków o wyprawkę szkolną. W całym kraju wpłynęło ich aż 1 846 774.

informuje Iwona Kowalska-Matis.