Sprawdź swoją deklarację śmieciową

Dlaczego uczciwi mieszkańcy płacą więcej za śmieci?
kontenery na śmieci komunalne

Miasto, razem z zarządcami nieruchomości, prowadzi akcję dotyczącą deklaracji śmieciowych.  Mieszkańcy, którzy wadliwie lub nieuczciwie wypełnili deklarację zgłaszając zaniżoną liczbę osób zamieszkujących w mieszkaniu, otrzymują wezwania do korekty tej deklaracji.

kontenery na śmieci komunalne

– Sprawdziliśmy zgodność ilości osób faktycznie mieszkających w lokalach z liczbą osób wpisanych do deklaracji śmieciowych. Posłużyliśmy się danymi m.in. ze szkół, przedszkoli, żłobków czy MOPS-u oraz zużyciem wody na danej nieruchomości. Okazało się, że są rozbieżności między złożonymi deklaracjami. Mieszkańcy deklarowali mniejszą ilość osób niż faktycznie zamieszkuje w lokalu. Ci ludzie płacą za śmieci mniej niż powinni. Potem uczciwi mieszkańcy muszą ponosić wyższe opłaty, bo nieuczciwi oszukują w deklaracjach – mówi Wojciech Borecki zastępca prezydenta Głogowa.

kontenery na śmieci komunalne

Teraz jest szansa, by mieszkańcy skorygowali te rozbieżności i wypełnili deklarację raz jeszcze podając faktyczną liczbę osób zamieszkujących dany lokal.

– Każdy, kto takie wezwanie otrzyma, ale także osoby, które wypełniły deklaracje błędnie – powinny jak najszybciej dokonać korekty w deklaracji. Dotyczy to także rodzin, którym np. urodziło się dziecko, ale nie zgłoszono go do systemu śmieciowego. Powinny to zrobić także osoby wynajmujące swoje mieszkania. Często zdarza się, że zaniżają liczbę osób, którym wynajmują mieszkanie.
Trzeba udać się do swojej administracji osiedla i jeszcze raz wypełnić deklarację śmieciową – mówi Wojciech Borecki zastępca prezydenta Głogowa.

Urząd będzie wyciągać konsekwencje prawne w stosunku do osób, które nie wypełniły deklaracji uczciwie i nie zrobiły korekty. Mieszkańcy mają jeszcze szansę by tej kary uniknąć.

– Dziś tych nieuczciwych mieszkańców nie ma w systemie śmieciowym i za swoje śmieci nie płacą! Ale ktoś musi za nie przecież zapłacić i ten obowiązek spada na uczciwych mieszkańców, którzy przez to płacą więcej  – mówi Wojciech Borecki zastępca prezydenta Głogowa.

Podstawę prawną do takich działań i narzędzie weryfikacyjne dały znowelizowane przepisy Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Od rozpoczęcia akcji do zarządców nieruchomości zgłaszają się już mieszkańcy w celu skorygowania deklaracji śmieciowych.

kontenery na śmieci komunalne

O koreckie deklaracji pisaliśmy także TUTAJ.

Zdjęcia; M. Dytwińska-Gawrońska