Działki na Wyspie Katedralnej na sprzedaż!

Przetarg na sprzedaż nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ogłoszony
grafika Urzędu miejskiego w Glogowia informujemy przetarg

Ogłosiliśmy przetargi na sprzedaż:
* nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Głogowie przy ul. Spokojnej, oznaczonej nr geod. 92 obręb 3 „Wyspa Katedralna”, o powierzchni 1345 m2, ujawnionej w księdze wieczystej nr LE1G/00094579/5, przeznaczonej na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
* nieruchomości gruntowej położonej w Głogowie przy ul. Spokojnej, oznaczonej nr geod. 93 obręb 3 „Wyspa Katedralna”, o powierzchni 1256 m2, ujawnionej w księdze wieczystej nr LE1G/00094824/8, zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 154,00 m2 i powierzchni użytkowej 135,40 m2, przeznaczonej na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

OGŁOSZENIA I SZCZEGÓŁY PRZETARGÓW ZNAJDZIECIE TUTAJ:

https://glogow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=10407&idmp=27&r=r

https://glogow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=10408&idmp=27&r=r

Przetargi odbędą się 25 lipca 2023 r. o godz. 10:00 i 10:30 w sali nr 114 Urzędu
Miejskiego w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów.

Dodatkowych informacji udziela: Urząd Miejski w Głogowie, Rynek 10,
67-200 Głogów, Dział Geodezji i Gospodarki Gruntami, pokój 215,
tel. 76/ 7265453.