PWSZ z nowym partnerem

Zobaczcie, co na współpracy zyskają studenci!
pwsz porozumienie o współpracy z firmą ASTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

PWSZ w Głogowie, uczelnia realizująca studia o profilu praktycznym, poszerzyła grono partnerów wspierających proces kształcenia. Uczelnia podpisała porozumienie o współpracy z firmą ASTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Firma Astor stawia na edukację i współpracę z uczelniami wyższymi i szkołami średnimi. Głogowska PWSZ edukuje młodzież i studentów, by rozpoczynając potem swoją pracę w przemyśle, znali nowoczesne rozwiązanie i byli świadomi tego co powinno być wdrażane.

Jednym z elementów misji naszej Firmy jest szerzenie wiedzy inżynierskiej w Polsce by podnosić jakość kształcenia inżynierów, aby byli konkurencyjni w stosunku do inżynierów z krajów Europy zachodniej. Do tego konieczne jest utrzymanie tempa i nadążanie za technologią by studenci mogli uczyć się na tym co jest aktualnie stosowane na rynku. Porozumienie z PWSZ w Głogowie jest kolejną cegiełką dołożoną do już prowadzonej działalności, bo współpracujemy z wieloma uczelniami. Ta współpraca polega m.in. na realizowaniu wykładów na uczelniach, czy też organizowaniu praktyk studenckich w naszej firmie. Później często spotykamy takich absolwentów już w przemyśle i w ten sposób budują się relacje, a one mają dla nas duże znaczenie

mówił Damian Fryska  Dyrektor ASTOR Zachód.

To porozumienie jest dla nas bardzo cenne. Nasi studenci dzięki temu będą mogli realizować praktyki i staże, ale myślę, że znajdziemy również obszary współpracy w zakresie doposażenia naszych pracowni i laboratoriów w sprzęt jak najbardziej aktualny, aby studenci mogli realizować studia w oparciu jak najbardziej aktualną wiedzę techniczną

powiedziała Rektor dr Katarzyna Rusak i dodała, że ASTOR stał się kolejnym ważnych partnerem obok KGHM Polska Miedź S.A. oraz Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, z którymi uczelnia współpracuje już od kilku lat

Jak czytamy w podpisanym przez strony dokumencie, przedmiotem porozumienia jest nawiązanie współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych i organizacyjnych propagowanych przez ASTOR, podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego, umożliwienie studentom nabycia umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia.

Porozumienie zakłada m.in. współorganizację zajęć dydaktycznych, szkoleń i seminariów oraz wizyt studyjnych dla studentów i pracowników Uczelni. ASTOR oferuje wsparcie studentów podczas pisania prac inżynierskich, zapewniając dyplomantom pełne wsparcie w zakresie przeprowadzania badań czy opracowywania tematów wskazanych przez Spółkę. Podpisane porozumienie umożliwi studentom rozwój poprzez dostęp do infrastruktury technicznej Spółki. Strony będą także współpracować przy opracowywaniu programów studiów.  

ASTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, to firma z wieloletnią tradycją i lider w swojej dziedzinie. Od ponad 30 lat wspiera podnoszenie efektywności procesów w przemyśle, produkcji oraz infrastrukturze dostarczając komponenty automatyki przemysłowej, robotyki, systemy IT oraz wiedzę biznesową i techniczną poprzez dostarczanie nowoczesnych technologii dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw przemysłowych.

Źródło: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie